Kinderkoepel

Inschrijven is wel mogelijk, maar wij willen u erop wijzen dat er lange wachtlijsten zijn voor alle locaties.

Het is enorm druk op onze kinderopvang, dit geldt voor dagopvang, peuteropvang en BSO.

Uw inschrijving komt automatisch op de wachtlijst. Zodra er een plek beschikbaar komt, nemen wij contact met u op.

Hartelijke groet,

Kinderkoepel

Inschrijven voor opvang

Met het onderstaande formulier kunt u uw kind aanmelden bij ons.

Graag kiezen welke van de onderstaande opties voor u van toepassing is.

Als u een bestaande klant bent kunt u uw kind inschrijven vanuit het ouderportaal.

Neem contact op met onze administratie via administratie@kinderkoepel.nl